Rubrieks.nl

Algemene voorwaarden Rubrieks.nl

ARTIKEL 1 Algemeen
1.1.    Advertenties waar iets in wordt aangeboden beneden de € 200,- en welke uit niet meer dan drie regels bestaan zullen gratis worden geplaatst op rubrieks.nl en in de krant.
1.2.     NDC Mediagroep houdt zich het recht voor,niet alle advertenties van rubrieks.nl eveneens in de krant te publiceren. Een en ander in verband met de beperkte ruimte in de krant en de opmaak ervan.
1.3.    Rubrieks.nl houdt zich het recht voor gratis advertenties te weren van de site of uit de krant welke dubbel of meermaals geplaatst zijn.
1.4.    Rubrieks.nl houdt zich het recht voor om gratis advertenties met een commercieel doeleinde of met een website vermelding te weren van de site of uit de krant.
1.5.    Advertenties waarin verboden of verdachte producten of diensten worden aangeboden zullen worden verwijderd van Rubrieks.nl en uit de krant worden geweerd.
1.6.   Indien u kiest voor een foto- of logospeurder is het niet toegestaan wanneer de inhoud van de advertentie en hetgeen op de foto wordt weergegeven niet met elkaar in overeenstemming zijn.
1.7.   Het is verboden om foto- of logospeurders te plaatsen in de categorieën: ‘Erotiek’ en ‘Contacten’.
1.8.   Op de homepage van rubrieks.nl wordt een ‘etalage’ weergegeven. Inhoud van deze etalage wordt op basis van willekeur bepaald. Een en ander onder voorbehoud van advertenties uit de categorie ‘Erotiek’ en ‘Contacten’.
1.9.   Indien u een betaalde advertenties plaatst die niet voldoet aan de voorwaarden wordt de advertentie van rubrieks.nl en uit de krant verwijderd en vindt er geen retournering van het reeds betaalde bedrag plaats.
1.10.De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn en moet derhalve in overeenstemming zijn met de inhoud van uw advertentie.
1.11.Het is verboden om teksten en foto’s van derden te gebruiken zonder aan hen toestemming voor plaatsing te hebben gevraagd.
1.12.Gratis speurders kunt u alleen online doorgeven en niet telefonisch.
1.13.Voor fouten door telefonische opgave of onduidelijk geschreven tekst zijn wij niet aansprakelijk.
1.14.Voor de krant van maandag kunt u tot donderdag 10 uur uw advertentie doorgeven.
1.15.Voor de krant van dinsdag t/m vrijdag, kunt u uw advertentie 2 werkdagen voor plaatsing voor 10 uur doorgeven.
1.16.Voor de krant van zaterdag kunt u tot donderdag 10 uur uw advertentie doorgeven.
 
ARTIKEL 2 CATEGORIEËN
2.1.    U dient uw advertenties in de juiste categorie te plaatsen die het onderwerp/product van uw advertentie weergeeft.
2.2.    Indien u dit nalaat wordt u er van verdacht onjuiste of misleidende informatie te verstrekken wat als gevolg kan hebben dat uw advertentie(s) verwijderd word(en)t.
2.3.    Voorkeur gaat uit naar het plaatsen van een advertentie in één rubriek.
 
ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID
3.1.    Rubrieks.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de afgeleverde producten.
3.2.    Producten die ‘te koop’ worden gevraagd worden berekend onder zakelijk tarief.
3.3.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen adverteerders, gebruikers en Rubrieks.nl zelf.
3.4.    Door het plaatsen van een advertentie op rubrieks.nl komt er een overeenkomst tussen de adverteerder en rubrieks.nl tot stand.
3.5.    Rubrieks.nl spant zich in om er voor te zorgen dat adverteerders reacties krijgen op hun advertenties. Dit gebeurt door advertenties in de ‘etalage’ te plaatsen en door advertenties alsmede in de krant te plaatsen.
3.6.    Als adverteerder ben je verplicht om advertenties waarvan het product/de dienst reeds verkocht is te verwijderen of aan te passen.
 
ARTIKEL 4 PERSOONSGEGEVENS:
4.1.    Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden vrijgeven in verband met marketingdoeleinden.
4.2.     U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op Rubrieks.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam voor, bijvoorbeeld, marketing of commerciële doeleinden. Indien u een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerder stuurt via Rubrieks.nl of indien wij klachten ontvangen over dergelijke berichten kunnen wij uw gebruik van onze diensten weigeren.
4.3.    Voor uw eigen veiligheid en om misbruik niet in de hand te werken zijn de e-mailadressen van de adverteerders niet op Rubrieks.nl gepubliceerd.
 
ARTIKEL 5 PRIVACY
privacy statement
 
  

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement | Cookie statement